Anmälningsformulär

Föreningen 2000-Talets Vetenskaps föreningsstämma och föreläsningsseminarium i Växjö den 28/3 2020

Här anmäler du dig till 2000-Talets Vetenskaps föreningsstämma och/eller föreläsningsseminarium. Föranmälan är ett krav för att kunna närvara på föreningsstämman och för att få en garanterad plats på seminariet.

* = obligatoriskt fält

1. Personuppgifter

Förnamn: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.
Efternamn: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.
Adress: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.
Postnr: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.Minimum number of characters not met.
Ort: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.
Telefon: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.
E-post: Exceeded maximum number of characters.Invalid format.

Jag är betalande medlem i Föreningen 2000-Talets Vetenskap: *:

2. Föreningsstämma / seminarium

Jag anmäler mig till

3. Skicka anmälan

Please make a selection. *
Obligatoriskt fält.
Rutan kan inte vara tom.

Spamkontroll
Vilken månad kommer efter maj?


OBS! Det är viktigt att du besöker denna sida dagarna före årsmötet för aktuell information.

INFORMATION SEMINARIUM

Datum: 28 mars 2019
Tid:
kl 13:30 - ca 19:00
Plats:
Vattentorget 1, 352 34 Växjö
Inträde:
(kommer inom kort). Betalning sker i förskott till vårt bankgiro 667-6308. Ange ditt namn eller medlemsnummer och texten ”Seminarium 2020”.
Anmälan:
Anmälan sker i första hand genom formuläret på denna sida. I mån av tid tar vi även emot anmälningar på telefon 070-423 09 50.
Parkeringsmöjligheter: Växjö kommun parkering

INFORMATION FÖRENINGSSTÄMMA

Datum: 28 mars 2020
Tid: kl 10-12:00
Plats: Vattentorget 1, 352 34 Växjö
Anmälan/avanmälan: Föranmälan är ett krav till föreningsstämman. Senaste datum för anmälan till föreningsstämman är den 27/3 kl 10:00 under förutsättning att det finns platser kvar.

På föreningsstämman har endast betalande medlemmar i Föreningen 2000-Talets Vetenskap rätt att närvara.

** OBS! Medlemsavgiften måste vara betald senast 14 dagar innan aktuell stämma. Uppvisande av ID-handling är ett krav.

Aktuella frågor och eventuella motioner till föreningsstämman kommer att finnas tillgängliga på vår medlemssida. Om du önskar ta del av dessa kontaktar du medlemsservice för att erhålla personliga inloggningsuppgifter.

ÖVRIGT

Inspelning / fotografering
Inspelning av ljud och bild samt fotografering är inte tillåtet i den lokal där föreningsstämman eller seminariet äger rum så länge inget särskilt tillstånd har utfärdats av föreningens styrelse.

Om du får förhinder att komma på seminariet eller föreningsstämman får du maila oss på


Startsida