Enastående översikt om hur du kan överlista din cancer

Artikel från nr 3/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Familjerådgivaren och psykologen Tanya Harter Pierce gav 2009 ut sin bok "Outsmart your cancer" i USA. Nu har den kommit i svensk översättningen med titeln ²Att överlista din cancer. Alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar² (Anarchos förlag, 2013). Författaren har lagt ner stor möda på att undersöka ett trettiotal av de mest kända cancermetoder som erbjuds i USA och har på ett beundransvärt sätt undersökt det vetenskapliga underlaget.
De olika metoderna talar ett tydligt språk: de fungerar, även om ingen av dem är hundraprocentig.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida