Endast sanningen kan göra oss fria!

Artikel från nr 3/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Trond Skaftnesmo är verksam vid The Norwegian University of Life Sciences (UMB). Han kom nyligen ut med boken "Folkefiender ­ om sannhetens pris og vitenskapens sjel". Skaftnesmo berättar om tre välmeriterade forskare som alla tre har hängts ut som lurendrejare i media. Den ene har ifrågasatt de genmodifierade grödornas säkerhet, den andre har hävdat att mobilstrålning kan leda till ohälsa och den tredje har påstått att vacciner i vissa fall kan göra oss sjuka. Sådant säger man inte ostraffat, hur välmeriterad och ödmjuk man än är som forskare.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida