Föreningsnytt: Samverkansprojekt sjösatt

Artikel från nr 3/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Vid årsmötet i Göteborg antogs en motion om upprättandet av en nationell verksamhet för deltagande i landstingens och kommunernas samverkansgrupper. Sådana grupper träffas periodiskt ­ en eller flera gånger per år. Flera landsting och kommuner har även möten som är öppna för alla medborgare.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida