Omställning är att förändra samhället underifrån Recension

Artikel från nr 2/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

I 2000-Talets Vetenskap har vi haft en kontinuerlig bevakning av litteratur som berör vårt samhälle förr, nu och i framtiden. Vi har till exempel skrivit om ett antal böcker som diskuterar den kommande bristen på energi i alla dess former. Vi har även behandlat klimatfrågan vid upprepade tillfällen. För att ytterligare fördjupa kunskapen tänkte jag skriva något om ännu en bok på samma tema, ²Omställningens tid ­ Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid² av Björn Forsberg (Karneval förlag, 2012).



5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida