Rapport om en förföljelse: Otack är världens lön!

Artikel från nr 2/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Forskaren och sjuksköterskan Michael Zazzio har sedan år 2000 förföljts av Socialsty-relsen. Nu har dess generaldirektör, Lars-Erik Holm, beordrat att förföljelsen skall fortsätta på obestämd tid. I juni år 2006 anmälde Mats Holmström, ordförande i ÖNH-läkarföreningen (öron, näsa, hals) på föreningens uppdrag Michael Zazzio och hans klinik till Socialstyrelsen. Verksamheten påstods vara oseriös och inte stå i överensstämmelse med ²vetenskap och beprövad erfarenhet², ett begrepp som vi här i 2000-Talets Vetenskap visat saknar definition och mening.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida