Föreningsnytt: Ny vetenskaplig tidskrift!

Artikel från nr 3/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Vid föreningen SARA:s årsmöte i april i år antogs en motion om att föreningen SARA ska starta en internationell, vetenskaplig tidskrift ­ 3rd Millennium Science. Den ska vara en engelskspråkig, tvärvetenskaplig tidskrift för ämnen som inbegriper till exempel medicin, psykologi, biologi, naturresursplanering, livsmedelsteknik, toxikologi, kemi, fysik, astronomi, geologi och arkeologi. Se hemsidan www.3rdmisc.com5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida