En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp

Artikel från nr 1/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Är cancersjukdomar orsakade av ett, av olika anledningar, stört cellmaskineri i en dessförinnan frisk cell, vilken därigenom har ökat sin celldelningshastighet och på så sätt har förmågan att orsaka en uppdrivning (tumörbildning) i en vävnad eller kan det vara så att tumörbildningen vid sådana sjukdomstillstånd kan bero på olika former av växtangrepp (exempelvis mykoser), som plötsligt får fäste och börjar växa i en vävnad med åtföljande förändring av och i densamma?5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida