Cancer är svamp! Del 2

Artikel från nr 1/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Som framgår av Erik Enbys artikel på de föregående sidorna är hans utsaga klar. Cancertumören utgörs till största delen av en sporsäckssvamp. Därmed kan både botanikerns och patologens utsaga om mikrofotot bedömas. Botanikern har i sin helhet rätt. Patologen har rätt såtillvida att det som visas är celler från en cancertumör. Men kallar man dem enbart cancerceller kan detta uppfattas som att det är celler av humant ursprung som förlorat gener och som genomgår en okontrollerad tillväxt.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida