Föreningen SARA:s årsmöte i Göteborg

Artikel från nr 3/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Föreningen SARA:s årsmöte ägde rum den 13 april i år. Det präglades av långsiktiga mål och visioner. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och den nya styrelsens sammansättning förändrades något. Två betydelsfulla motioner vann årsmötets gillande. Här refererar Michael Zazzio, föreningens nyvalde ordförande, årsmötet och det efterföljande vetenskapliga seminariet.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida