Slutkrönika om en vetenskaplig utfästelse: Bokslut: Ingen vann de 10 000 kronorna

Artikel från nr 1/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Vid årsskiftet hade det ännu inte inkommit ett enda bidrag som har uppfyllt kriterierna i tävlingen om de 10.000 kronor som Michael Zazzio utlovade till den som först fann ett lagstiftningsmässigt minimikrav för begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” (VoBE). Trollformeln VoBE har tack vare utfästelsen bevisats vara en floskel. Nästa steg i processen att avslöja otydliga och innehållslösa lagstiftningsbegrepp blir kanske att ta reda på vad uttrycket ”god och säker vård”ˮ innebär, i synnerhet med tanke på att landstingen varje år tar livet av tusentals patienter men ändå bestämt hävdar att de erbjuder medborgarna ”god och säker vård”.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida