Redaktörerna har ordet: Sök sanningen i en förljugen värld

Artikel från nr 4/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Den mest omfattande artikeln i detta nummer är skriven av den amerikanske läkaren och cancerforskaren Alan Cantwell från Los Angeles. Han skriver en bred översikt om bakteriernas förmåga att förändra sin natur, en förmåga som med ett fint ord kallas för bakteriernas pleomorfism. Denna har en stor betydelse för förståelsen av hur tumörsjukdomar utvecklas.


5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida