Bakterier orsakar cancer

Artikel från nr 4/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

I flera nummer av 2000-Talets Vetenskap har vi betraktat cancer som detsamma som en mikrobiell växt. I nr 1/2013 visade vi att i centrum av tumören finns en enorm växt av sporsäckssvampar. Samtidigt nämnde vi i den artikeln att mikroberna har en pleomorf natur. Den amerikanske cancerforskaren Alan Cantwell ger här en bred översikt över pleomorfismen och dess betydelse för cancersjukdom.


5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida