Bakterier orsakar cancer

Artikel från nr 4/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

I flera nummer av 2000-Talets Vetenskap har vi betraktat cancer som detsamma som en mikrobiell växt. I nr 1/2013 visade vi att i centrum av tumören finns en enorm växt av sporsäckssvampar. Samtidigt nämnde vi i den artikeln att mikroberna har en pleomorf natur. Den amerikanske cancerforskaren Alan Cantwell ger här en bred översikt över pleomorfismen och dess betydelse för cancersjukdom.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida