Socialpsykologi

Artikel från nr 1/2017  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Vi påverkas av all den information som vi stöter på och au alla dem som vi möter i vår omgivning. Det finns fem olika former au påverkan. I denna artikel redogör vi för de olika metoderna från utbildning till "hjärntvätt”.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida