Erik Enby och kampen för upprättelse

Artikel från nr 2/2017  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Läkaren som vägrade ge upp ger sig nu på de myndigheter som på oskälig och osaklig grund har anklagat honom och även har berövat honom hans legitimation trots att preskription hade inträtt vid tiden för Socialstyrelsens anmälan till HSAN. Till myndigheternas förtret fortsätter Erik Enby sin livsgärning på sin egen privatklinik.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida