Mio-gruppen fick "priset" Årets Folkvätte 2012

Artikel från nr 3/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Årsmötet beslutade att föreningen SARA:s fulpris, "Årets Folkvätte", skulle gå till Mio-gruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Motiveringen lyder som följer: Mio-gruppen har under en lång följd av år legat bakom ett otal polisanmälningar om barnmisshandel. Mio-gruppen har regelmässigt använt den diffusa diagnosen Shaken Baby Syndrome, SBS. Den verkliga orsaken till barnens skador har högst sannolikt i många fall varit kongenital rakitis, som har drabbat fostren till följd av att modern har lidit av grav brist på D-vitamin. Flera av de anklagade har på senare tid begärt och fått resning i Högsta domstolen, vilket föreningen SARA ser som ett bevis för att det hos Mio-gruppen råder stor brist på kunskap om D-vitaminets centrala roll för fostrets hälsa. Många oskyldiga barnföräldrar har fått sina liv förstörda till följd av Mio-gruppens klappjakt. Mot den bakgrunden tilldelas Mio-gruppen föreningen SARA:s pris Årets Folkvätte år 2012.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida