Pekar finansiella indikatorer på att bubblorna snart brister?

Artikel från nr 4/2017  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Med 36 kurvor och diagram visar vi i denna artikel att världsekonomin för närvarande är käpprätt på väg åt ett håll - en djup recession. Men hur snabbt kommer den? Är det dags att förbereda sig på det värsta redan i höst?5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida