Kort om medicinska nyheter

Artikel från nr 4/2017  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Laser mot smärta samt liposomalt C-vitamin för bättre biotillgänglighet. I Colombia har konstitutionsdomstolen fastställt att tvångsvaccinering strider mot de mänskliga rättigheterna. Domen är mycket välkommen
bland vaccinationsmotståndarna, och den är mycket betydelsefull med tanke på de nya tvångsvaccinationslagarna i Europa – Viva Colombia!5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida