Kolloidalt silver utplånade betahemolyserande streptokocker

Artikel från nr 5/2017  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

En livshotande infektion med streptokocker stoppades på ett litet kick med kolloidalt silver.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida