Häxjakten på barnmorskan som informerade om vaccination

Artikel från nr 5/2017  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Kirsten Nisted är en av dem som har blivit målet för DN:s häxjakt på antroposofisk medicin, trots att Kirsten inte alls arbetar med antroposofi,utan i stället är en pensionerad barnmorska som arbetar extra och som dessutom, till skillnad från den offentliga sjukvårdens vårdpersonal, följer den lagstiftning som omgärdar hälso- och sjukvården.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida