Giftigt slutord

Artikel från nr 5/2017  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

De obstinata läkare som vägrar att ta del av vetenskapliga studier, patientberättelser och andra terapeuters erfarenheter utgör en absolut majoritet av läkarkåren. Det signifikanta för alla dessa läkare är att de inte vill ta till sig något nytt och inte heller verkar vara motiverade att ta till sig något nytt.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida