Har du problem med sömnen? Tag vara på det naturliga dagsljuset

Artikel från nr 4/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Många människor har stora problem med nattsömnen i vårt högteknologiska samhälle. Ett skäl till detta kan vara en störning i den cykel som reglerar sömn och vakenhet. Det har helt nyligen kommit en intressant studie som kan ge en viss vägledning om hur man ska kunna förbättra sin nattsömn.


5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida