2000-Talets Vetenskap ställer frågor på KU:s presskonferens

Datum: 2016-08-07  |   Författare: Ingemar Ljungkvist

Det blev knäpptyst på KUs presskonferens när Ingemar Ljungqvist satte hela frågan om Riksrevisionen göranden i perspektiv. Hur kunde DN tillåta två unga journalister starta ett mediadrev mot Revisionens tre chefer, varav två av dem också var cancersjuka? I Sverige brukar det ju vara PK att undvika att ge sig på den som är allvarligt sjuk. Här bröt också DN på den punkten. Den ende i den politiska församlingen som hade empati i det avseendet var von Sydow (s).

Ljungqvist såg tydligt att DNs motiv var att skydda den korruption som läkemedelsföretagen utsätter svenska myndigheter för - och detta genom att skjuta budbäraren; Margareta Åberg.

Margareta Åberg var nämligen den chef som den 26/5 2016 ställde sig bakom Riksrevisionens rapport 2016:9. En unik rapport för svenskt vidkommande då den riktar oerhört skarp kritik mot Läkemedelsverkets öppenhet för påverkan från Big Pharma.

Den rapporten har inte DN speciellt höjt upp, till den dignitet den förtjänar. Däremot har de idkat en intensiv kampanj för att skjuta dess upphovskvinnor i sank: Petra Jonvallen och Margareta Åberg. Tillsamman med Lasse Einarsson.

Googla på riksrevisionens rapport 2016::9 och läs själv den 90 sidor långa rapporten. Bedöm sedan själv vad som är viktigast; DN och övriga medias drev eller 2000-Talets Vetenskaps vinkling?

Vid utfrågningen på KU mötet den 5 augusti ställde vi frågan till många inblandade huruvida de läst rapporten. Ingen av de tillfrågade var insatt; nästintill bara Margareta Åberg kände till den. Vi fick alltså ett kraftfullt bevis för att såväl svenska politiker som mainstream medias representanter är oerhört naiva. De hade alla fallit offer för DNs mediadrev och trodde några telefonsamtal av riksrevisorerna var huvudfrågan. Huvudfrågan är den svängdörrs politik som frodas på Läkemedelsverket, där man också har dörröpningen på vid gavel för den internationella läkemedelsindustrin. Den som både vi och Peter Götzche betecknar som maffian.

Vi håller med John Virapen: Sverige var det land som man först vände sig till för att exempelvis Prozac skulle få ett godkännande som "läkemedel". Det var ett dödsmedel visade det sig snabbt. Det visste Eli Lily dessförinnan. Valet av Sverige som första nation hade en logisk orsak. Svenskarna var så naiva och lättlurade - och var de inte det så var de lättmutade.

Hela filman från KUs pressträff finns att beskåda här.

(Gå fram till minut 25. Därefter kommer 2000-Talets Vetenskap till tals)

5 tidningar per år

NYTT FRÅN 2000TV.SE

Ny film: Kampen om Hälsoparadigmet

2018-03-15: Kampen om hälsoparadigmet är en film om hälsa, i synnerhet om synen på hälsa och hur den all ...

2000-Talets Vetenskap mot nya höjder

2017-12-30: Plats för mer komplementärmedicin och alternativvetenskap är vårt nyårslöfte till alla prenume ...

Nr 5/17 ute nu!

2017-12-13: I julnumret av 2000-Talets Vetenskap kommer glada budskap till de som har eller känner någon som ...

Dela din erfarenhet av naturlig hälsa!

2017-12-04: Har du blivit friskare med hjälp av en naturlig metod/produkt eller behandling hos en terapeut? ...

Grande Finale!

2017-12-01: Nr 5/2017 av 2000-Talets Vetenskap är på väg ut till alla prenumeranter. Vad har vi att vänta os ...

Erbjudande till gamla prenumeranter

2017-10-15: Har du tidigare prenumererat på 2000-talets Vetenskap men inte fått något nummer efter nr 1/2017? ...

Erik Enby om Macchiariniskandalen

2017-10-13: Många huvuden fick rulla efter Macchiarini skandalen. Rektorn vid Karolinska Institutet, Harriet Wa ...

Semestertider

2017-08-13: Vecka 33-35 har vi semester på medlemsservice. Utskick till nya medlemmar kommer därför att dröj ...

Åtal ska väckas mot Italien för olagliga vaccinationslagar

2017-07-22: Sara Boo från FreedomEurope.net på konferens i Rom den 22/7 2017 för att samla namnunderskrifter ...

Befria Europa från vaccinationstvånget

2017-07-11: Italien håller en lag på att antas om tvångsvaccinering av barn. Nästa år står Frankrike står ...

Startsida