Om konsten att tänka själv!

Artikel från nr 3/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Den 12 maj arrangerades ett spännande heldagsseminarium i Stockholm med rubriken "Brytning-stider". Idén med seminariet var att människor skulle få inspiration till att tänka själva, utanför de skrankor som "samhället" ställer upp runt om oss för att förhindra klarsyn.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida