Om konsten att tänka själv!

Artikel från nr 3/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Den 12 maj arrangerades ett spännande heldagsseminarium i Stockholm med rubriken "Brytning-stider". Idén med seminariet var att människor skulle få inspiration till att tänka själva, utanför de skrankor som "samhället" ställer upp runt om oss för att förhindra klarsyn.


5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida