Föreningsstämman 2017 i Göteborg

Datum: 2017-03-01  |   Författare:

Föreningen SARA/2000-Talets Vetenskaps ordinarie föreningsstämma 2017 går av stapeln lördagen den 25 mars i Göteborg.

Som vanligt är det bara medlemmar i föreningen som får närvara på föreningsstämman och det är gratis inträde. Mer information och möjlighet till anmälan hittar du här!

Med tanke på "händelserna" i Föreningen SARA under årets gång är det nu extra viktigt att föreningens medlemmar har fått ta del av hela bilden om tillståndet i föreningen så att de kan förmå påverka föreningen mot en hälsosam utveckling.

Därför får du gärna kontakta oss för information. Vi har en tämligen hög arbetsbelastning nu inför årsmötet, men ställer upp på att svara på frågor efter förmåga.

Vid det efterföljande spännande seminariet är även icke medlemmar välkomna. Mer information om detta och anmälan hittar du här!

5 tidningar per år

NYTT FRÅN 2000TV.SE

Erbjudande till gamla prenumeranter

2017-10-15: Har du tidigare prenumererat på 2000-talets Vetenskap men inte fått något nummer efter nr 1/2017? ...

Erik Enby om Macchiariniskandalen

2017-10-13: Många huvuden fick rulla efter Macchiarini skandalen. Rektorn vid Karolinska Institutet, Harriet Wa ...

Semestertider

2017-08-13: Vecka 33-35 har vi semester på medlemsservice. Utskick till nya medlemmar kommer därför att dröj ...

Åtal ska väckas mot Italien för olagliga vaccinationslagar

2017-07-22: Sara Boo från FreedomEurope.net på konferens i Rom den 22/7 2017 för att samla namnunderskrifter ...

Befria Europa från vaccinationstvånget

2017-07-11: Italien håller en lag på att antas om tvångsvaccinering av barn. Nästa år står Frankrike står ...

Nytt nummer av 2000-Talets Vetenskap ute nu!

2017-06-30: Detta nummer har sagts vara det bästa någonsin av tidningen och artiklarna är fördelade på inte ...

VINN 15 LITER IONOSIL KOLLOIDALT SILVER ..genom att värva nya medlemmar!

2017-05-18: Föreningen 2000-Talets Vetenskap utlyser nu en medlemsvärvartävling med värdefulla priser till v ...

Bäst-före-datumet passerat för Erik Enbys "hyllning" av Ingemar Ljungqvist

2017-03-16: Till alla medlemmar i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap Siv Wernborg har ordet (ledamot i ...

Föreningsstämman 2017 i Göteborg

2017-03-01: Föreningen SARA/2000-Talets Vetenskaps ordinarie föreningsstämma 2017 går av stapeln lördagen d ...

Angående den senaste tidens händelser i föreningen!

2016-12-17: Vår förening och tidning genomgår just nu det kanske största förändringsarbetet i föreningens ...