Bäst-före-datumet passerat för Erik Enbys "hyllning" av Ingemar Ljungqvist

Datum: 2017-03-16  |   Författare: Siv Wernborg

Till alla medlemmar i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

Siv Wernborg har ordet (ledamot i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap)

Åberopande Anna Böhlmarks artikel ”Erik Enby hyllar Ingemar” på Almanova den 10 mars i år ber jag att få framföra följande.

Det är riktigt att Erik Enby tidigare har uttalat sig varmt om Ingemar Ljungqvist. Erik Enbys korta uttalande i filmklippet är dock ryckt ur sitt sammanhang och härrör från en längre intervju sommaren 2015 på hans lantställe i Dalarna och är en del av en kommande dokumentärfilm om ”Cancer och mikrober”. På det sättet blir filmsnutten starkt vinklad för alla som läser artikeln och intervjun skapar förmodligen ytterligare förvirring. Erik Enby har inte blivit kontaktad av någon på Almanova för att uttala sig om nuläget. Artikeln är således oärlig.

Märk alltså att det som Erik Enby sade i filmklippet, yttrades före augusti 2016, då misstroendet mot Ingemar Ljungqvist blev ett faktum. Ingemar Ljungqvist uppvisade allt tydligare samarbetssvårigheter genom att bland annat köra över styrelsen och helt enkelt manövrera ut redaktören och layoutaren Bo Zackrisson. När det gäller samarbetssvårigheterna har Erik Enby intagit en neutral hållning och talar numera inte om Ingemar Ljungqvist i samma varma ordalag. Han försvarar definitivt inte Ingemar Ljungqvists sätt att sköta föreningens ekonomi.

Flera medlemmar har hört av sig och jag vill poängtera att det inte är utan orsak som Ingemar Ljungqvist hösten 2016 inte längre kunde anförtros posten som chefredaktör. Kassörskapet lämnade han efter eget beslut. Det är inte enbart styrelsen och Erik Enby utan även Bengt Larsson, ansvarig utgivare i alla år för föreningen SARA:s medlemstidning 2000-Talets Vetenskap, som har blivit förda bakom ljuset av den tidigare chefredaktören. Ingemar Ljungqvist vill uppenbarligen sköta tidningen själv tillsammans med sin dotter Anna Böhlmark.

Alla goda krafter behövs förvisso i arbetet för en ökad hälsomedvetenhet, men i en förening är det viktigt att vara öppen och lojal mot sina medarbetare och mot sin styrelse samt acceptera de regler och beslut som finns. Hur ska styrelsen annars kunna sköta och ta ansvar för verksamheten? Om föreningen och tidningen ska kunna utvecklas och påverka samhällsutvecklingen, så krävs ett team som samverkar. På denna punkt har Ingemar Ljungqvist brustit.

Jag hoppas att Ingemar Ljungqvist fortsätter sitt arbete i en bolagsform som harmonierar med den ledningsstil han önskar – kanske med Almanova i eget bolag – för som sagt så behövs vi alla i arbetet mot de kommersiella krafterna, som inte alls bryr sig om medborgarnas hälsa.

Med dessa ord hoppas jag att en förnuftig och klok lösning kommer till stånd på föreningen SARA:s årsmöte/föreningsstämma i Göteborg den 25 mars.

Göteborg den 15 mars 2017
Siv Wernborg, Fil mag
P.S. För nya medlemmar meddelas att jag har arbetat i fyra år i dr Enbys läkarmottagning.

5 tidningar per år

NYTT FRÅN 2000TV.SE

Vår Facebooksida är kapad!

2018-02-22: Idag, den 22/2 2018, upptäcktes att 2000-Talets Vetenskaps Facebooksida (https://www.facebook.com/2 ...

Föreningsstämman 2018

2018-02-11: Välkommen till vår föreningsstämma 2018 som äger rum i Göteborg den 10 mars. OBS! Lo ...

2000-Talets Vetenskap mot nya höjder

2017-12-30: Plats för mer komplementärmedicin och alternativvetenskap är vårt nyårslöfte till alla prenume ...

Nr 5/17 ute nu!

2017-12-13: I julnumret av 2000-Talets Vetenskap kommer glada budskap till de som har eller känner någon som ...

Dela din erfarenhet av naturlig hälsa!

2017-12-04: Har du blivit friskare med hjälp av en naturlig metod/produkt eller behandling hos en terapeut? ...

Grande Finale!

2017-12-01: Nr 5/2017 av 2000-Talets Vetenskap är på väg ut till alla prenumeranter. Vad har vi att vänta os ...

Erbjudande till gamla prenumeranter

2017-10-15: Har du tidigare prenumererat på 2000-talets Vetenskap men inte fått något nummer efter nr 1/2017? ...

Erik Enby om Macchiariniskandalen

2017-10-13: Många huvuden fick rulla efter Macchiarini skandalen. Rektorn vid Karolinska Institutet, Harriet Wa ...

Semestertider

2017-08-13: Vecka 33-35 har vi semester på medlemsservice. Utskick till nya medlemmar kommer därför att dröj ...

Åtal ska väckas mot Italien för olagliga vaccinationslagar

2017-07-22: Sara Boo från FreedomEurope.net på konferens i Rom den 22/7 2017 för att samla namnunderskrifter ...

Startsida