Föreläsarprofil: Paul Anthony Taylor

Datum: 2016-02-26  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Föreläsarprofil: Paul Anthony Taylor

Här presenter vi föreläsarna på seminariet en efter en. Först ut är Paul Anthony Taylor, som är den enda föreläsaren som håller sitt föredrag på engelska.

Titel: ATTACKS AGAINST OUR RIGHT TO FREE CHOICE IN HEALTH - The facts and history they don't want us to know

Paul är en internationellt känd författare, forskare och föredragshållare inom ämnet Codex Alimentarius och sedan många år deltagit på Codex möten i egenskap av National Health Federation. Det är tack vare sådana som honom vi har insikt i och möjlighet att påverka den lagstiftning som bestäms angående våra kosttillskott, vitaminer och mineraler etc.

Paul kommer direkt från Berlin där han jobbar som verkställande direktör på Dr Rath Health Foundation i Berlin tillsammans med Dr Matthias Rath – en av de största kämparna för naturlig hälsa och vår rätt till naturliga näringsämnen samt författare till den ögonöppnande boken ”Varför djur aldrig får hjärtattacker men människor dör av dem” .

Han är även musiker och har bl.a. jobbat med artister som Paul McCartney, Brian Ferry, Texas och Kylie Minogue.

Det var efter att ha tillfrisknat från en sjukdom 1991 med hjälp av vitaminer och mineraler som Paul bestämde sig för att helhjärtat ägna sitt liv åt att öka kunskapen om naturliga terapier och försvara rätten hos patienter att ha fri tillgång till sådana.

Mer om Paul:Startsida