Erik Enby tilldelas titeln Extra Legitim Läkare

Datum: 2015-06-28  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Den högtidliga utdelning av Enbys legitimation. Från vänster: Siv Wernborg, (SARA:s sekr och fd cancerpatient), Erik Enby, Viola Jansson (datortekniker och chaufför åt Enby), Lena Forsberg fd cancerpatient och författare om Enby), Ingemar Ljungqvist ( SARA:s kassör och vapendragare) vid den högtidliga utdelningen av Enbys legitimation.

Läs hela nyheten på NewsVoice.se:
Föreningen SARA tilldelade Erik Enby titeln Extra Legitim Läkare


Startsida