Föreläsarprofil: Anders Sultan

Datum: 2016-03-02  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Att hitta biverkningsfria och effektiva sätt att bli av med sjukdom har blivit en stor svårighet för den moderna västerländska människan. Det beror på att nuvarande auktoriteter på hälsa (s.k. läkare) sedan länge distanserat sig från det naturliga holistiska tankesättet och därmed helt förlorat kunskapen om naturens egna fantastiska botemedel. Dessa botemedel har sedan urminnes tider hjälpt människan att återfå hälsa och vitalitet och gör det fortfarande i många ”mindre utvecklade” länder. Där kan man ofta åldras utan risk för att drabbas i förtid av några av västvärldens främsta dödsorsaker: hjärt/kärlsjukdom, diabetes, cancer och inte minst läkemedelsbiverkningar och felbehandlingar.

Det beror även på att det hos myndigheter och sensationsmedia växt fram en slags konsensus eller nästan en religion där tjänstemän och journalister börjat anse det vara en god gärning att bedriva häxjakt mot naturliga, ofarliga medel.

Men i detta ligger paradoxalt nog även nyckeln till hur du hittar effektiva och naturliga metoderna och botemedlen. En snabb skanning efter de mest jagade naturliga preparaten (på myndigheternas och sensationsmedias hemsidor) resulterar, utan större arbetsinsats, i en lista över de antagligen bästa medlen som moder jord kan erbjuda. Och när man läser människors erfarenheter av dessa inser man också anledningen till varför häxjakten tillåts fortsätta: om ett naturligt, billigt ämne är överlägset bättre ett patenterat, svindlande kostsamt läkemedel så skulle många rika och mäktiga människor bli mindre rika och mindre mäktiga.

Och om det är någon som vet vad det innebär att vara utsatt häxjakt så är det Anders Sultan – grundaren av företaget Ion-Silver. En anledning till detta är att Anders begick den värsta synden någon med försäljning av kosttillskott kan begå (det gäller märkligt nog endast kosttillskott, inte t.ex. bilar, köksapparater eller mobiltelefoner): han visade upp en lista över kundernas erfarenheter av företagets flaggskeppsprodukter – kolloidalt silver och MSM. Och ju längre listan blev (till slut över 300 sidor) desto kortare blev stubinen hos myndigheter och journalister, och till slut briserade bomben: Läkemedelsverket hotade Anders med vite på 100 000 kr om han så ens yppade ett enda ord om att jorden var ru… ursäkta, att silvret hade verkan. Journalister infiltrerade Anders privata facebookgrupp för att vaska fram ett endaste citat där Anders hävdade att jorden var ru.., ursäkta, att silvret kunde bota sjukdomar. De ansåg sig vara berättigade till de mest oestetiska metoder för att tysta Anders och hindra fler människor från att ta del av kundernas erfarenheter.

Men det är svårt att tysta någon som har fakta och vetenskap på sin sida, modet att stå upp mot överheten samt ett enormt stöd från nöjda kunder. Det har Anders, och det var just p.g.a. detta som han erhöll Gnistanpriset 2010.

Anders kommer att informera om de rättsvidriga processer som för närvarande bedrivs mot honom
och produkten Ionosil. Tillsammans med Michael Zazzio, Föreningen SARAs juridiske expert, mal de sönder argumenten ett efter ett till en sand finare än den på Bora Boras stränder.

Kom och träffa Anders och Michael - två av de mest kunniga personerna på kolloidalt silver i Sverige - på 2000-Talets Vetenskaps seminarium i Malmö den 13/3 2016 .

Här anmäler du dig och får mer information

Mer information

Motiveringen till Gnistanpriset 2010
Ion-Silvers hemsida
Användarberättelser om kolloidalt silver


Startsida