Angående den senaste tidens händelser i föreningen!

Datum: 2016-12-17  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Vår förening och tidning genomgår just nu det kanske största förändringsarbetet i föreningens drygt tjugofemåriga historia. Stadgar moderniseras och implementeras, medlemshanteringen effektiviseras, medlemmarnas delaktighet i tidningen och föreningen förstärks, våra projekt stärks, styrelsearbetet tar fart och sist men inte minst: demokrati introduceras och vidmakthålls.

Denna process har inte uppskattats av en del personer, vilka nu i stället driver personliga kampanjer mot föreningen, föreningsstyrelsen och föreningens medlemmar för att få dem att snabbt ansluta sig till upproret för att ”återupprätta den rättskaffens monarki” som tidigare var gällande i föreningen och som i ledaren i nr 4/2016 förordades av en av de nu uppsagda redaktörerna. En sådan propagandametodik för att styra en ideell förening är förkastlig och har på rådfrågan dömts ut av bland annat sakkunniga personer inom föreningskunskap såsom Björn Lundén, som har författat böcker i ämnet.

I kampanjen mot föreningen har många argument framförts som är grovt felaktiga och/eller missvisande och i vissa fall rena lögner. Vi som är i majoriteten i styrelsen har dock en mycket bra bild av hur det ligger till i detalj och har gjort så gott vi kan för att försöka få fram information om detta till alla medlemmar, men tydligen behövs en mer detaljerad information.

En mycket viktig post i styrelsearbetet är naturligtvis ekonomin. Vi kan nu redogöra för att den ordinarie revisor som utförde en internrevision avseende perioden 19/9 2016 och två månader framåt, rekommenderat styrelsen att återkräva drygt 82 000 kr av den före detta kassören och chefredaktören för sådana utbetalningar som inte omfattas av vara sig stadgarna eller föreningsstyrelsens beslut.

Vi förstår att många anser att en av grundarna i föreningen har gjort en stor insats för föreningen och tidningen och att mycket av det som har skett därför borde sopas under mattan. Sådana påståenden kan vi förvisso ha en viss förståelse för, men det finns ingen anledning att låta en person som företräder denna metod få fortsätta att driva föreningen som om det vore ett enmansföretag. Det håller inte i längden och det är inte bra för någon av dem som har någon form av uppgift inom föreningen. Det leder bara till oro, ovisshet, splittring, stress, frustration och framförallt ohälsa – något som vi som förening ska försöka att motverka. Det skapar en dålig arbetsmiljö som i förlängningen går ut över medlemmarna och även över föreningens möjligheter att utvecklas.

Sorgligt nog ser vi nu att enskilda medlemmar, inklusive innehavare av höga titlar, har blivit förda bakom ljuset och därigenom har dragit förhastade slutsatser som inte har någon förankring i vad som verkligen har skett och som i stället har gett näring åt bakåtsträvande och enväldiga krafter. Vi beklagar djupt att det finns personer som under alla dessa år med tidningen 2000-Talets Vetenskap inte har tagit till sig vår uppmuntran att tänka källkritiskt eller utveckla en egen drivkraft och förmåga att ta reda på hur saker och ting faktiskt förhåller sig.

Det är emellertid aldrig för sent att våga börja vara nyfiken! Vi uppmanar därför alla medlemmar att helt enkelt ta det lugnt, tänka efter noggrant och avvakta händelsernas utveckling innan något förhastat görs. Så småningom kommer allt att falla på plats.

Vi kommer successivt att förmedla fakta, bemöta argument och besvara osanningar genom våra kanaler, främst genom tidningen och hemsidan. Vi kommer att göra det i mån av tid och när vi själva upplever att tiden är mogen för det.

Kontakta oss gärna om ni har frågor! Det är alltid lättare att förmedla information via telefon än att skriva det på ett forum eller i ett mejlsvar.


Startsida