Dan Larhammar ger sig nu på Michael Zazzio, som Dan kallar pseudovetenskaplig

Artikel från nr 2/2018  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Det är många som under de senaste åren har riktat skarp kritik mot professor Dan Larhammar. Nu har Dan Larhammar gått till motangrepp genom att peka ut Michael Zazzio som pseudovetenskaplig. Michael
Zazzio är hörselforskare och han driver dessutom sedan 20 år tillbaka en klinik för undersökning och behandling av hörsel- och balanssjukdomar.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida