Genhypotesen om cancer duger inte: ­ Nu får det vara nog!

Artikel från nr 3/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

En internationell kromosomstudie som involverar omkring 1 000 forskare har kommit fram till att 80 genförändringar ökar risken för bröstcancer, äggstockscancer och prostatacancer. Ingen av forskarna kan dock visa att en plötslig förändring i en gen verkligen är den direkta orsaken till cancerväxt i en vävnad, hävdar Erik Enby i denna kritiska kommentar.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida