2000-Talets Vetenskap mot nya höjder

Datum: 2017-12-30  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Plats för mer komplementärmedicin och alternativvetenskap är vårt nyårslöfte till alla prenumeranter på tidningen 2000-Talets Vetenskap!

Ska tidningen ges ut med fyra, fem eller sex nummer per år? Hur många sidor ska varje tidning innehålla? Frågorna har varit föremål för mycken diskussion i föreningsstyrelsen som har beslutat att utöka tidningens sidantal till minst 44 sidor per nummer och att samtidigt ge ut fyra stycken tidningar/nummer per år i stället för fem - fyra elefanter är nämligen betydligt mer än fem myror!

För ett år sedan drogs sidantalet ned från 36 sidor per nummer till 32, men samtidigt ökades tidningens storlek (höjd och bredd) så att tidningen textoptimerades, och på så sätt fick läsarna mer text att läsa och därmed mer uttömmande information serverad. Samtidigt som tidningens storlek ökade så förändrades tidningens layout lite grann och även det har uppskattats. Den nya layouten har blivit ett riktigt lyft, sa tryckeriets grafiska personal till redaktionen, och även flera läsare har tyckt att tidningen nu är av en högre klass än tidigare. Den förändring som nu, från och med nummer 1/2018, träder i kraft ger utrymme för ännu mer artikeltext. Det blir totalt sett en omslagssida mindre och tre redaktionella sidor färre, vilket ger ett tillskott på fyra artikeltextsidor.

Till detta tillkommer minst 16 stycken artikeltextsidor tack vare det utökade antalet sidor, och det hoppas vi att våra medlemmar och läsare uppskattar.

Vi önskar med detta alla prenumeranter och medlemmar ett Gott Nytt År!

5 tidningar per år

NYTT FRÅN 2000TV.SE

Ny film: Kampen om Hälsoparadigmet

2018-03-15: Kampen om hälsoparadigmet är en film om hälsa, i synnerhet om synen på hälsa och hur den all ...

2000-Talets Vetenskap mot nya höjder

2017-12-30: Plats för mer komplementärmedicin och alternativvetenskap är vårt nyårslöfte till alla prenume ...

Nr 5/17 ute nu!

2017-12-13: I julnumret av 2000-Talets Vetenskap kommer glada budskap till de som har eller känner någon som ...

Dela din erfarenhet av naturlig hälsa!

2017-12-04: Har du blivit friskare med hjälp av en naturlig metod/produkt eller behandling hos en terapeut? ...

Grande Finale!

2017-12-01: Nr 5/2017 av 2000-Talets Vetenskap är på väg ut till alla prenumeranter. Vad har vi att vänta os ...

Erbjudande till gamla prenumeranter

2017-10-15: Har du tidigare prenumererat på 2000-talets Vetenskap men inte fått något nummer efter nr 1/2017? ...

Erik Enby om Macchiariniskandalen

2017-10-13: Många huvuden fick rulla efter Macchiarini skandalen. Rektorn vid Karolinska Institutet, Harriet Wa ...

Semestertider

2017-08-13: Vecka 33-35 har vi semester på medlemsservice. Utskick till nya medlemmar kommer därför att dröj ...

Åtal ska väckas mot Italien för olagliga vaccinationslagar

2017-07-22: Sara Boo från FreedomEurope.net på konferens i Rom den 22/7 2017 för att samla namnunderskrifter ...

Befria Europa från vaccinationstvånget

2017-07-11: Italien håller en lag på att antas om tvångsvaccinering av barn. Nästa år står Frankrike står ...

Startsida