Anmälningsformulär

Föreningen 2000-Talets Vetenskaps föreningsstämma
den 26/4 2020

Föreningen 2000-Talets Vetenskap har beslutat att ställa in seminariet lördagen den 23/3 i Växjö på grund av den aktuella smittorisken. Vi lägger således seminariet på is och hoppas att kunna återkomma med ett nytt seminarium med samma föreläsare nästa år.

Föreningsstämman skjuts upp till söndagen den 26/4 och kommer då att genomföras som ett online-möte med Skype eller annan teknik. Mer information om detta kommer att skickas ut till alla medlemmar inom kort.

Här anmäler du dig till 2000-Talets Vetenskaps on-line föreningsstämma den 26/4 2020. Föranmälan är ett krav för att kunna närvara på föreningsstämman.

* = obligatoriskt fält

1. Personuppgifter

Förnamn: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.
Efternamn: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.
Adress: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.
Postnr: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.Minimum number of characters not met.
Ort: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.
Telefon: * A value is required.Exceeded maximum number of characters.
E-post: Exceeded maximum number of characters.Invalid format.

Jag är betalande medlem i Föreningen 2000-Talets Vetenskap: *:

2. Skicka anmälan

Please make a selection. *
Obligatoriskt fält.
Rutan kan inte vara tom.

Spamkontroll
Vilken planet är störst i solsystemet? (Tips: inte solen)


OBS! Det är viktigt att du besöker denna sida dagarna före årsmötet för aktuell information.

INFORMATION SEMINARIUM

Seminariet är inställt

INFORMATION FÖRENINGSSTÄMMA

Datum: 26 april 2020
Tid: kl 10-12:00
Plats: Online (Via Skype eller liknande)
Anmälan/avanmälan: Föranmälan är ett krav till föreningsstämman. Senaste datum för anmälan till föreningsstämman är den 25/4 kl 10:00 under förutsättning att det finns platser kvar.

På föreningsstämman har endast betalande medlemmar i Föreningen 2000-Talets Vetenskap rätt att närvara.

** OBS! Medlemsavgiften måste vara betald senast 14 dagar innan aktuell stämma. Uppvisande av ID-handling är ett krav.

Aktuella frågor och eventuella motioner till föreningsstämman kommer att finnas tillgängliga på vår medlemssida. Om du önskar ta del av dessa kontaktar du medlemsservice för att erhålla personliga inloggningsuppgifter.

ÖVRIGT

Om du får förhinder att komma på seminariet eller föreningsstämman får du maila oss på


Startsida