Cancer är svamp ­- vad betyder det?

Artikel från nr 3/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Våra två stora cancerteman i 2000-Talets Vetenskap nr 4/2012 och nr 1/2013 har stimulerat våra läsare och skribenter. Vårt budskap, att ²cancer är svamp², har dock visat sig kunna leda till missförstånd. Här ger vi en resumé över vad budskapet egentligen innebär. i menar att själva tumören till avgörande del består av mikrosvamp. Samtidigt säger vi att tumören omges av kroppsegna celler, vilka i flera fall har en förändrad genetisk uppsättning och förändrad cellfunktion. Den förändrade cellfunktionen utgörs av en helt annan energiproduktion som bygger på fermentering av glukos, bland annat på grund av att mitokondrierna har lämnat cellen till följd av dess nedsatta pH-värde. Det är någorlunda väl belagt att cellmembranet inte har samma genomsläpplighet som normala celler men ­ och det är det centrala ­ vi konstaterar att svampväxt existerar i tumören. Däremot kan vi inte fastslå orsak och verkan, utan säger att det sannolikt rör sig om en komplex växelverkan mellan olika celler och deras komponenter ­ en somatisk ekologi.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida