TEMA

 

Temaportal

Detta är en portal för dig som söker information som väger upp den fakta- och åsiktsobalans som ofta råder inom mainstream media. I portalen finner du länkar till källor som ger en mer oberoende syn på, och/eller en bredare och djupare analys av ett specifikt ämne.

Dessa sidor ska inte ses som en grundlig genomgång av alternativa källor. Vi har inte resurser till detta utan lägger här in sporadisk information efterhand som vi hittar den.

Tipsa oss gärna om andra intressanta alternativa källor.

Om att balansera information

Att ge mer utrymme för åsikter och fakta som mainstream media konstant väljer att ducka för betyder inte att vi tar ställning för en särskild åsikt eller bidrar till en obalanserad debatt.

Det är snarare så att mainstream media ofta väljer att se företeelser ur en kommersiell, eller politiskt accepterad synvinkel. Om även vi skulle ge denna synvinkel plats så skulle förhållandet ändå förbli lika "obalanserat", i det stora hela.

Sedan bör man ställa sig frågan om vem som egentligen bestämmer hur en nyhet ska "balanseras". Ligger det ansvaret hos en journalist på en tidning, eller på dig själv?

Hur konstigt blir det inte när till exempel SVT först rapporterar om det eskalerande våldet i Sveriges "no go-zoner" direkt följt av en reportage om en integrationsmässig solskensanekdot, bara för "balanserandets" skull. Blir man klokare av det?

Mike Robinson på den oberoende nyhetskanalen UK Column uttryckte det på följande sätt i ett nyhetsavsnitt den 28/2 2022:

"Efter vårt inslag om Ukraina förra veckan fick vi ett antal e-mail från personer som sa att UK Column inte bidrog med en balanserad synvinkel och att vi borde vara mer balanserade i rapporteringen av Ukraina. Jag förstår argumentet, men samtidigt så förmedlas ingen balanserad rapportering av BBC, Guardian, The Times och Daily Mail så vidare. Deras rapportering är extremt ensidig. Så det vi rapporterade om förra veckan kan därför anses balansera".

I UK Columns programförklaring står även att:

"Why should I trust the UK Column? Put simply, you shouldn't. The question of whether or not to trust a news organisation is a false choice. Making such a choice is promoted by government, the old media, and two new organisation types: the fact checker and the trust provider. It disenfranchises readers, viewers and listeners. It is based on the principle that if you trust the media organisation you are visiting, there is no need for you to check the information they present. So we ask you not to trust us. Instead, view everything published here with a critical eye. Where possible, primary source material is made available for everything we publish: check it; make up your own mind."

Att "balansera" information är alltså inte bara nyhetskanalernas ansvar utan även ditt eget. För att hjälpa dig i den processen, det vill säga att hitta nyheter som "balanserar" mot den breda strömmen av politiskt och kommersiellt vinklad information, har vi gjort denna länkportal.

Begränsningar

2000-Talets Vetenskap är politiskt och religiöst oberoende och strävar efter att såväl tidning som webbplats ska kännas neutral från sådana inslag. Därför är vi restriktiva med att länka till information som är sammanvävd med politiska och religiösa undertoner, vilket inte alltid är så lätt att undvika.

Även om 0,3% av innehållet i ett videoklipp har till exempel konfessionella inslag kan resterande 99,7% vara rena upplysande fakta. I sådana fall kan det vara av stort värde att ändå publicera länken.

Om du upptäcker länkar som går till tveksamma sidor på Internet så ber vi dig meddela oss detta så har vi möjlighet att se över informationen igen.

Startsida