TEMA VAL

 

Partiernas svar på 2000-Talets Vetenskaps frågor inför valet 2018!

I april/maj 2018 skickade Föreningen 2000-Talets Vetenskap ut 18 st. aktuella frågor till samtliga partier som är registrerade till det svenska valet 2018.

Här redovisar vi partiernas svar. De riksdagspartier som inte har inkommit med svar är Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centern, Folkpartiet och Sverigedemokraterna.

Klicka på respektive parti för att öppna deras svar.

  Partier i bokstavsordning Svar (pdf) Hemsida
Basinkomstpartiet Se svar! basinkomstpartiet.org
Centerpartiet Ej svarat centerpartiet.se
Direktdemokraterna Se svar! direktdemokraterna.se
Enhet Se svar! enhet.se
Feministiskt initiativ Se svar! feministisktinitiativ.se
Finalpartiet Se svar! finalpartiet.se
Folkhemmet Sverige Se svar! folkhemmetsverige.se
Kristdemokraterna Se svar! kristdemokraterna.se
Landsbygdspartiet Se svar! landsbygdspartiet.org
Liberalerna Ej svarat liberalerna.se
Medborgerlig samling Se svar! medborgerligsamling.se
Miljöpartiet Se svar! mp.se
Nya Moderaterna Ej svarat moderaterna.se
Nordiska motståndsrörelsen Se svar! nordfront.se
Raggarpartiet Se svar! raggarpartiet.hemsida24.se
Socialdemokraterna Ej svarat socialdemokraterna.se
Sverigedemokraterna Ej svarat sd.se
Trygghetspartiet Se svar! trygghetspartiet.se
Vänsterpartiet Ej svarat vansterpartiet.se

Svar på några utvalda frågor av ja/nej karaktär

Fråga 1. Vilken politisk fråga anser partiet vara den viktigaste i dagsläget?

Basinkomstpartiet Basinkomst
Direktdemokraterna Demokrati
Enhet Rättvis fördening av välfärden
Feministiskt initiativ Mänskliga rättigheter
Finalpartiet

Av sjukvården assisterad dödshjälp.

Folkhemmet Sverige Ett nytt pensionssystem
Kristdemokraterna Vårdkrisen
Landsbygdspartiet Hänsyn till landsbygden
Medborgerlig samling Demokratifrågan
Miljöpartiet Hållbar framtid
Nordiska motståndsrörelsen Invandringen
Raggarpartiet Minskade skatter & avgifter på bränsle
Trygghetspartiet Integrationen och flyktingmotagande.


Fråga 4. Ska Sverige vara med i NATO?

Basinkomstpartiet Nej
Direktdemokraterna Folkomröstning
Enhet Nej
Feministiskt initiativ Nej
Finalpartiet Nej
Folkhemmet Sverige Nej
Kristdemokraterna Ja
Landsbygdspartiet Nej
Medborgerlig samling Ja
Miljöpartiet Nej
Nordiska motståndsrörelsen Nej
Raggarpartiet Folkomröstning
Trygghetspartiet Eventuellt


Fråga 14. Anser partiet att kontanthantering ska finnas i framtiden?

Basinkomstpartiet Ja
Direktdemokraterna Folkomröstning
Enhet Ja
Feministiskt initiativ Ja
Finalpartiet Ja, en liten mängd
Folkhemmet Sverige Ja, obligatoriskt hos bankerna
Kristdemokraterna Ja
Landsbygdspartiet Ja, obligatoriskt hos bankerna
Medborgerlig samling Ja
Miljöpartiet Ja
Nordiska motståndsrörelsen Ja
Raggarpartiet Ja
Trygghetspartiet Ja


Fråga 17. Ska Sverige stanna kvar i EU?

Basinkomstpartiet Ja
Direktdemokraterna Folkomröstning
Enhet Nej
Feministiskt initiativ Ja
Finalpartiet Ja
Folkhemmet Sverige Nej
Kristdemokraterna Ja
Landsbygdspartiet Nej
Medborgerlig samling Ja
Miljöpartiet Ja
Nordiska motståndsrörelsen Nej
Raggarpartiet Nej
Trygghetspartiet Ja
Startsida